00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2015-08-24 | Autor: Piotr Wajszczyk | Odsłon: 6685
 
Aby zarejestrować nowy klub, należy:

1) Wypełnić 3 egzemplarze Formularza Rejestracji klubu.
2) Wypełnić 3 egzemplarze Formularza Wniosku o Licencję klubu
3) Dołączyć statut klubu (w którym musi się znajdować wpis o urawianiu dyscypliny sportu szachy) oraz wyciąg z KRS lub zaświadczenie ze starostwa (w przypadku UKS-ów) o wpisie do ewidencji stowarzyszeń.
4) Dołączyć do zgłoszenia kserokopię dowodu wpłaty rejestracyjnej, opłaty rocznej i licencji.
Komplet formularzy oraz wymienione dokumenty przesłać do odpowiedniego Wojewódzkiego Związku Szachowego.

Wysokość opłat dla nowo rejestrowanego klubu w 2015 r.:

Opłata za wydanie licencji wynosi 30 PLN (opłata jednorazowa).
Opłata za rejestrację nowego klubu wynosi 150 PLN (opłata jednorazowa).
Wysokość składki dla nowo rejestrowanego klubu (opłata roczna):

Roczna składka członkowska w 2015 roku wynosi:
dla WZSzach, klubów oraz innych stowarzyszeń – 500 PLN
dla zawodników nie zrzeszonych – 50 PLN

W I półroczu 2015 r. składkę można uregulować na zasadach preferencyjnych, określonych w tabeli 1. - Komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach nr 1/2015 (Uchwała Zarządu z 24 grudnia 2014 r.)

Termin wpłaty składki i wysokość składki (w PLN) dla nowo rejestrowanego klubu:

Członkowie (bez szachistów niepełnosprawnych) Szachiści niepełnosprawni
1.01. – 30.06.2015 r. 300 PLN
1.07. – 31.12.2015 r. 150 PLN
Składkę roczną oraz opłatę licencyjną i rejestracyjną należy uregulować przed wysłaniem do PZSzach Formularza zgłoszenia klubu – kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do deklaracji.

Opłata za rejestrację nowego klubu przez PZSzach wynosi 150 PLN. PZSzach rejestruje ten klub po nadesłaniu przez WZSzach deklaracji zgłoszeniowej klubu, wniosku o nadanie licencji oraz kserokopii dowodu opłat rejestracyjnej, licencyjnej i składki rocznej.

Przykład I: nowy klub rejestrujący się w styczniu, wpłaca 150 zł opłaty rejestracyjnej, 300 zł składki członkowskiej oraz 30 zł opłaty licencyjnej - razem 480 zł.

Przykład II
: nowy klub rejestrujący się w lipcu, musi wpłacić 150 zł opłaty rejestracyjnej, 150 zł składki członkowskiej oraz 30 zł opłaty licencyjnej - razem 330 zł.

Konto PZSzach: Bank BPH S.A. numer konta: 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

Klub zostaje najpierw zarejestrowany w odpowiednim Wojewódzkim Związku Szachowym, który następnie przesyła dokumenty do Polskiego Związku Szachowego. Po zatwierdzeniu dokumentów przez Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Prezesa PZSzach (lub osoby upoważnionej) klub zostaje zamieszczony w Centralnym Rejestrze PZSzach. Jeden egzemplarz karty zgłoszenia zostaje odesłany do klubu, drugi do Wojewódzkiego Związku Szachowego, a trzeci zostaje w PZSzach.

Przydatne informacje:

Finanse>KO-F 2015: http://www.pzszach.org.pl/index.php?idm=5&idm2=23&id=1943

Statut PZSzach: http://www.pzszach.org.pl/index.php?idm=1&idm2=276

Formularze: http://www.pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=177&id=1337

 
Aktualnie online 8 gości