00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2014-01-23 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 5555
 
Informujemy, że godnie z obowiązującym regulaminem prawo do udziału w IMPK 2014 roku posiadają zawodniczki spełniające następujące warunki:

IV. UCZESTNICTWO
4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodniczkom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE), posiadającym aktualną licencję zawodniczą PZSzach.
4.2. Uprawnienia uczestnictwa zgodnie z następującymi kolejnymi kryteriami:
4.2.1. Zawodniczki, które zajęły miejsca 1-4 w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet w roku poprzednim,
4.2.2. Zawodniczka do 20 lat o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),
4.2.3. 2 zawodniczki (z pominięciem już uprawnionych), które uzyskały w polskich openach (co najmniej 9-rundowych) rozpoczętych w roku poprzedzającym zawody najwyższy wynik rankingowy FIDE (Rp), przy założeniu nieopuszczenia żadnej z rund oraz rozegrania wszystkich partii z przeciwnikami posiadającymi ranking FIDE, których średni ranking wynosił co najmniej 2100; partie wygrane walkowerem są pomijane,
4.2.4. 2 zawodniczki o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),
4.2.5. Zawodniczka nominowana przez organizatora z rankingiem FIDE minimum 2200 (zawodniczka do 20 lat - minimum 2150) na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów.
4.3. Zawodniczkami rezerwowymi są kolejne zawodniczki z najwyższymi rankingami FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów.
4.4. Kryteria rankingowe, o jakich mowa w punktach: 4.2. i 4.3., dotyczą także zawodniczek nieaktywnych.
4.5. W przypadku równości rankingów, pierwszeństwo ma zawodniczka o wyższym tytule FIDE (GM, IM, WGM, WIM, FM, CM, WFM, WCM), a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, zawodniczka o wyższym rankingu na poprzedniej liście rankingowej (operacja powtarzana aż do skutku).
4.6. Lista zawodniczek uprawnionych do startu oraz rezerwowych zostanie opublikowana na stronie internetowej PZSzach i stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

Prosimy zainteresowane zawodniczki o zgłaszanie do biura PZSzach informacji o swoich wysokich wynikach w polskich openach w oparciu o punkt 4.2.3.

Zgłoszenia:
1. XXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA'2013, Grupa A, Kraków, 27.12.2013 - 4.01.2014, Katarzyna Adamowicz , wynik 5,5 / 9 pkt , wynik rankingowy fide Rp : 2405 .

2. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa gr. A, Warszawa 5-13.08.2013, Joanna Dworakowska, wynik 5,5 / 9 pkt., wynik rankingowy fide Rp: 2400.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z obowiązującym regulaminem prawo do udziału w IMP 2014 roku posiadają zawodnicy spełniający następujące warunki:


IV. UCZESTNICTWO
4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodnikom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE), posiadającym aktualną licencję zawodniczą PZSzach.
4.2. Uprawnienia uczestnictwa zgodnie z następującymi kolejnymi kryteriami:
4.2.1. Zawodnicy z rankingiem min. 2450 na dowolnej liście rankingowej FIDE od 1 stycznia roku poprzedzającego zawody,
4.2.2. Zawodnicy do 20 lat z rankingiem min. 2400 na dowolnej liście rankingowej FIDE w roku rozgrywania zawodów,
4.2.3. Aktualni medaliści Indywidualnych Mistrzostw Świata lub Europy Juniorów w kategoriach 14, 16 lub 18 lat lub Indywidualnych Mistrzostw Świata do 20 lat,
4.2.4. Aktualni medaliści Indywidualnych Mistrzostw Świata lub Europy Juniorów w kategoriach 8, 10 lub 12 lat, z rankingiem min. 2200 na dowolnej liście rankingowej FIDE w roku rozgrywania zawodów,
4.2.5. Najlepszy zawodnik z każdego z polskich openów rozpoczętych w roku poprzedzającym zawody (z pominięciem zawodników już uprawnionych w dniu rozegrania pierwszej rundy openu), w którym średni ranking pierwszych 20 (15 - od 2013 r.) zawodników wynosił min. 2400,
4.2.6. Zawodniczki z rankingiem min. 2400 na dowolnej liście rankingowej FIDE w roku rozgrywania zawodów, pod warunkiem gry w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w roku rozgrywania zawodów. Jeżeli IMP i IMPK odbywają się równolegle, wiceprezes d.s. sportowych, na wniosek zawodniczki, ma prawo wyrazić zgodę na start w IMP.
4.2.7. Zawodnik nominowany przez organizatora, o rankingu min. 2400 na liście rankingowej FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów.

 
Aktualnie online 3 gości