00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2012-09-26 | Autor: Dorota Rzepecka | Odsłon: 5908
 
24 września minister sportu i turystyki Joanna Mucha oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki odbyli spotkanie z rosyjskim szachistą Gari Kasparowem, w celu omówienia możliwości popularyzowania w polskich szkołach nauki gry w szachy. W spotkaniu wzięli udział także eurodeputowany z Europejskiej Partii Ludowej Piotr Borys oraz prezes Polskiego Związku Szachowego Tomasz Sielicki.
Od lewej: europoseł Piotr Borys, Wiceminister Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki, były mistrz świata w szachach Garri Kasparow, Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha oraz prezes Polskiego Związku Szachowego Tomasz Sielicki
źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podczas spotkania europoseł Piotr Borys przedstawił przyjętą w 2012 r. przez Parlament Europejski deklarację w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole" (dokument w załączeniu). Podkreślił, że gra w szachy przyczynia się do osiągnięcia spójności i integracji społecznej, zwalczania dyskryminacji, zmniejszenia wskaźnika przestępczości czy nawet walki z różnymi rodzajami uzależnień.

Wiceminister edukacji narodowej Mirosław Sielatycki podzielił się doświadczeniami w zakresie edukacji szachowej w polskim systemie oświaty (zajęcia w blisko 0,5 tys. polskich szkół). Zwrócił przy tym uwagę na podstawy prawno-organizacyjne tego rodzaju zajęć w szkołach publicznych. Podkreślił rolę wychowawczą gry w szachy, jak również ich wartość dodaną w kształceniu umiejętności matematycznych i analitycznych, rozwijaniu wyobraźni i kreatywności, a także nauce logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

Gari Kasparow przedstawił doświadczenia innych państw, takich jak Estonia, Gruzja, Armenia, Francja, Niemcy (niektóre kraje związkowe) czy USA (niektóre stany), które zintegrowały naukę gry w szachy ze szkolnymi programami nauczania. Rosyjski szachista podkreślał duże znaczenie gry w szachy dla poprawy koncentracji i pamięci, uczenia cierpliwości i wytrwałości, a także determinacji, motywacji i postaw sportowego zachowania. Zwrócił uwagę na wiele studiów i analiz potwierdzających tezę, że nauka gry w szachy niesie ze sobą ogromny potencjał rozwojowy dzieci i młodzieży.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że jest wiele podmiotów podejmujących działania edukacyjne w zakresie gry w szachy, jednak cechuje je duża różnorodność i brak spójności programowej. Za jedno z głównych wyzwań uznano opracowanie systemu szkolenia nauczycieli i trenerów, którzy podjęliby się zadania uczenia gry w szachy w ramach fakultatywnych zajęć szkolnych oraz pozyskanie środków na wsparcie tego typu aktywności w szkołach.

Ustalono, że powstanie grupa robocza składająca się m.in. z przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiego Związku Szachowego oraz zaangażowanych partnerów społecznych, która wspólnie zastanowi się nad możliwościami opracowania programu pilotażowego w zakresie nauki gry w szachy dla wybranych placówek oświatowych oraz możliwościami wsparcia edukacji szachowej w polskim szkolnictwie. Jako główne źródło wsparcia zidentyfikowano środki Europejskiego Funduszu Społecznego, w oparciu o które w wybranym województwie można będzie zrealizować systemowy program pilotażowy promujący grę w szachy w szkołach.
 
Aktualnie online 2 gości