00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2013-05-06 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 10283
 
PROGRAM EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE


Parlament Europejski (...) mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”...

Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (PE 0050/2011), 15.03.2012

PROJEKT:

Polski Związek Szachowy rozumiejąc pozytywny wpływ gry w szachy na edukacyjny rozwój dzieci proponuje samorządom oraz szkołom wspólną realizację projektu „Edukacja przez szachy w szkole”.

Na spotkaniu z udziałem podsekretarza stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego, dyrektorów departamentów Ministerstwa Sportu i Turystyki Jerzego Eliasza i Wojciecha Kudlika oraz prezesa i wiceprezesa ds. młodzieżowych Polskiego Związku Szachowego Tomasza Sielickiego i Piotra Zielińskiego (październik 2012) wysocy przedstawiciele obu ministerstw zaakceptowali program oraz obiecali wsparcie pilotażu programu w województwach dolnośląskim, mazowieckim i podlaskim. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło akceptację pismem podsekretarza stanu Przemysława Krzyżanowskiego z 04 kwietnia br.

Głównym celem projektu jest wsparcie edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej. Wyniki badań międzynarodowych i nielicznych polskich wskazują na rozwój - „powiększenie objętości” pamięci. Królewska gra rozwija i ćwiczy również wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd. To żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii. Amerykański neurolog prof. Howard Gardner twórca „teorii inteligencji wielorakich” dwie spośród ośmiu definiowanych inteligencji – matematyczno-logiczną i przestrzenną uzasadnia właśnie przykładami szachowymi.

Jeszcze ważniejszy jest wpływ szachów wpływ szachów na psychikę dzieci. Uczą skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji, odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Grając w szachy dziecko uczy się radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Młody człowiek uczy się szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play. Nie ma w niej miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy.

Wreszcie szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie. Oprócz nauki przez działanie, mamy więc również edukację przez zabawę.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

- Polski Związek Szachowy uruchomił stronę internetową programu www.szachywszkole.pl, na tej stronie można znaleźć informacje niezbędne do zgłoszenia szkoły lub samorządu do programu,
- szkoła realizująca program prowadzi przynajmniej 1 godzinę zajęć tygodniowo w przynajmniej jednym oddziale klasy 1, 2 lub „0” przez 2 lata szkolne,
- w zajęciach uczestniczy cały oddział (w przypadku braku zgody rodziców znacząca większość),
- zajęcia z dziećmi prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole, w szkole jest przynajmniej 2 nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć (ukończony kurs dla nauczycieli z certyfikatem PZSzach. lub kwalifikacje instruktorskie),
- szkoła wyraża zgodę na przeprowadzenie badań naukowych (za zgodą rodziców uczniów) dotyczących wpływu szachów na rozwój edukacyjny i społeczny uczniów,
- szkoła wyraża zgodę na udostępnianie danych ilościowych realizacji projektu i zdjęć z realizacji programu (za zgodą rodziców uczniów) do celów promocyjnych,
- Polski Związek Szachowy zapewnia organizację lub współorganizację kursów dla nauczycieli dających kwalifikacje do realizacji początkowych zajęć szachowych,
- Polski Związek Szachowy zapewnia wsparcie metodyczne – dyżur metodyczny 1 dzień w tygodniu w biurze PZSzach. przez cały okres trwania projektu,
- Polski Związek Szachowy nieodpłatne przekaże każdej ze szkół realizujących program 2 przewodniki metodyczne,
- Polski Związek Szachowy corocznie przeprowadzi bezpłatną konferencję metodyczną dla nauczycieli,
- Polski Związek Szachowy zapewnia wsparcie dla szkół w organizacji turniejów dla uczestników projektu (w drugim roku realizacji projektu),
- Polski Związek Szachowy zapewnia dostarczenie każdej ze szkół uczestniczących w projekcie podręczników „Grajmy w szachy cz.1, 2, 3” w ilości zamówionej przez szkołę w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie, w cenie preferencyjnej 10 zł/szt. przez cały okres trwania projektu.

 
Program Edukacja przez szachy w szkole
rozmiar 0.04 MB | 2013-05-06 | Liczba pobrań: 858
 
Aktualnie online 4 gości