00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2014-03-07 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 3987
 
Sprawozdanie z konferencji w Jastrzębiu Zdroju dotyczącej wdrożenia Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie śląskim

26 lutego 2014 roku w pięknej Sali Domu Zdrojowego w Jastrzębiu Zdroju odbyła się konferencja inaugurująca Projekt PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie śląskim. Spotkanie z dyrektorami śląskich placówek oświatowych zorganizował Polski Związek Szachowy we współpracy ze Śląskim Związkiem Szachowym i pod patronatem Mariana Janeckiego, Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój. Wśród obecnych gości, oprócz przedstawicieli władz miasta i ich pionu oświatowego, przedstawicieli obu związków szachowych i dyrektorów, obecni byli również posłowie RP, Grzegorz Matusiak i Stanisław Pięta, a także lokalne media. Podobnie jak władze samorządowe, wyrazili oni poparcie zarówno dla ogólnopolskich założeń Projektu, jak i dla jego wdrażania w województwie śląskim.

Konferencję poprowadził Andrzej Matusiak, Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego, a otworzył ją prezydent Marian Janecki, słowami:

- Spotykamy się by omówić jak wykorzystać zapał dzieci do szachów.
Sposób myślenia logicznego można u dzieci wykształcić, a żadna inna gra nie zrobi tego lepiej niż szachy. Szachy powodują skupienie i spokój młodego człowieka.

Po oficjalnym rozpoczęciu, powitaniu i wystąpieniach dostojnych gości, Piotr Zieliński, wieloletni Wiceprezes PZSzach d/s młodzieżowych oraz wojewódzki koordynator Projektu na województwo podlaskie przybliżył słuchaczom walory edukacyjne i wychowawcze nauczania gry w szachy w środowisku szkolnym jako wsparcia ogólnego rozwoju intelektualnego uczniów – nie tylko tych „zdolnych”. W kolejnym wystąpieniu Magdalena Zielińska, Koordynator Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole”, opowiedziała o genezie Projektu, o jego założeniach ogólnych, dotychczasowo podjętych działaniach i funkcjonowaniu Projektu w trzech województwach I edycji (mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim). Z kolei Paweł Więcek, Prezes Śląskiego Związku Szachowego przedstawił zasady i kalendarium działań związanych w Projekcie z województwem śląskim. Zobowiązał się on również do wspierania szkół i nauczycieli na wszystkich etapach wdrażania i realizacji Projektu.

Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem ze strony zgromadzonych dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, co dało o sobie znać zarówno w czasie kuluarowych rozmów podczas przerwy kawowej, jak i w wieńczącej spotkanie sesji pytań i odpowiedzi. Co szczególnie istotne i cenne, swoje poparcie dla implementacji Projektu PZSzach na terenie województwa śląskiego zadeklarowali przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, zwłaszcza z miasta Jastrzębie Zdrój.

Zgodnie z ustaleniami, Śląski Związek Szachowy rozpoczął rekrutację śląskich szkół do Projektu, potrwa ona do końca marca. Druk deklaracji przystąpienia szkoły do Projektu można pobrać ze strony Śląskiego Związku Szachowego, podpisać i opieczętować powinna go zarówno dyrekcja szkoły, jak i jej organ prowadzący. Wypełnione deklaracje należy składać do Śląskiego Związku Szachowego. Na kwiecień i maj przewidziane są szkolenia doskonalące (szachowo – metodyczne) dla nauczycieli według programu szkoleniowego PZSzach.

Zaangażowanie Śląskiego Związku Szachowego, zwłaszcza w osobie Prezesa Pawła Więcka, postawa władz samorządowych oraz duże zainteresowanie szkół i wsparcie ze strony Wiceprezesa PZSzach Andrzeja Matusiaka pozwalają mieć nadzieję na rzetelny, pomyślny i korzystny dla wszystkich zainteresowanych stron rozwój Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie śląskim.

Magdalena Zielińska - koordynator projektu "Edukacja przez szachy w szkole".kliknij na zdjęcie i przejdź do galerii
 
Aktualnie online 3 gości