00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2014-06-11 | Autor: Dorota Rzepecka | Odsłon: 5786
 
SPRAWOZDANIE Z

V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SZKOLENIOWO – METODYCZNEJ „SZACHY W SZKOLE”

Magdalena Zielińska

7 czerwca 2014r. w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Metodyczna „Szachy w szkole” Polskiego Związku Szachowego.
 

Znaczna część wystąpień poruszała kwestie związane z implementacją Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole”, w Warszawie znanego jako „Wars i Sawa grają w szachy”. Jednak w przeciwieństwie do konferencji zeszłorocznej, tym razem uczestnicy mogli posłuchać nie tylko o misji i wizji Projektu, ale także – po pierwszym roku jego działania - porozmawiać o dotyczących go praktycznych zagadnieniach, problemach, rozwiązaniach, pomysłach.

 
Zgromadzonych instruktorów, nauczycieli, animatorów i sympatyków szachów szkolnych przywitał Tomasz Delega, Prezes Polskiego Związku Szachowego. Magdalena Zielińska, Koordynator Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole”, zrelacjonowała krótko pierwszy rok praktycznego funkcjonowania Projektu w szkołach – podejmowane działania, wypracowane metody, zrealizowane etapy i uzyskane osiągnięcia. Następnie przedstawiła perspektywy dalszego rozwoju Projektu, który w tej chwili realizowany jest w 153 szkołach, w 3 województwach i kilku ośrodkach poza ich terenem, obejmując ok. 4500 uczniów. Natomiast według założeń z dniem 1 września 2014 ma rozwijać potencjał intelektualny, społeczny i sportowy nawet do 9000 uczniów, w ponad 200 szkołach, w sumie w 7 województwach. Odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji Projektu odpowiadał także Krzysztof Góra, członek Zarządu PZSzach i Przewodniczący Komisji Szachów w Szkole.O tym, jak Projekt PZSzach wygląda z perspektywy uczestniczącej w nim szkoły, opowiedziała Anna Nożyńska, instruktor i sędzia szachowy, a zarazem nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 112 w Warszawie. Przedstawiła płynące z własnych doświadczeń przykłady, jak dobrym i efektywnym narzędziem pracy nauczyciela może być nauczanie gry w szachy. Zarazem podkreślała, jak ważnym jest, by pierwszy kontakt małego (6 lat) dziecka z królewską grą odbywał się z nauczycielem, osobą o dobrym warsztacie pedagogicznym, która potrafi zarazić szachową pasją – natomiast na profesjonalnego trenera i zawodowy trening sportowy przyjdzie czas później, na szczytach drabinki szkolenia.
Jeszcze inny punkt widzenia na szachy w szkole przedstawił Adam Haraziński, ojciec dwóch świetnych młodziutkich szachistek: Ewy i Magdy. Trenerzy, instruktorzy, a nawet nauczyciele nierzadko zapominają o oddaniu głosu rodzicom zawodników i uczniów, czasem traktując ich niemal jako stojących po drugiej stronie „barykady”. Wypowiedź prelegenta pokazuje, że rodzice nie tylko mogą, potrafią i powinni mądrze wspierać szachowy rozwój swoich pociech, ale także mają niezwykle ciekawe refleksje dotyczące szachów w życiu (także szkolnym) swoich dzieci i swoich dzieci w szachach.
Część szkoleniową konferencji otworzył Robert Korpalski, wybitny trener, szkoleniowiec i animator szachowy. Zaprezentował on uczestnikom opracowany przez siebie Interaktywny Podręcznik, oferujący niezwykle bogate możliwości wykorzystywania przeróżnych typów i rodzajów multimedialnych materiałów, programów i stron w toku prowadzonych zajęć szachowych. Podręcznik ten dostępny jest bezpłatnie pod adresem:

http://www.muks.vel.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=44

Gorąco zachęcamy do korzystania z niego na zajęciach i podczas ich przygotowywania.


Kolejnym prelegentem był Piotr Zieliński, były Wiceprezes PZSzach ds. młodzieżowych (obecnie członek Komisji Rewizyjnej PZSzach), na co dzień dyrektor Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. W strukturach tego zespołu funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, która nie tylko partycypuje w Projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”, ale także prowadzi nowatorskie zajęcia szachowe o charakterze rewalidacyjnym dla dzieci niepełnosprawnych, w tym także z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Mówca przedstawił krótko zarówno stosowane na tych zajęciach metody, jak i korzyści i wspaniałe efekty, jakie przynosi włączenie zajęć szachowych do ogólnej terapii i usprawniania dzieci z deficytami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


W dyskusji wolnej głos zabrali ponadto trenerzy: Piotr Kaczorowski i Ryszard Probola. Piotr Kaczorowski, od lat współpracujący z różnymi warszawskimi placówkami oświatowymi opowiedział o swoich doświadczeniach i metodach pracy z najmłodszymi – w przedszkolach, zerówkach i pierwszych klasach sześciolatków. Zwracał uwagę na specyficzne warunki i wskazane formy pracy z maluchami, diametralnie różne od sytuacji treningu sportowego ze zorientowanym na sukces zawodnikiem. Ryszard Probola podzielił się natomiast radami na temat wykorzystywania w nauczaniu gry w szachy materiałów i tablic multimedialnych, technik komputerowych i zasobów internetowych.

Warto podkreślić wysoki poziom i wartość merytoryczną tegorocznej konferencji. Niezwykle istotne jest również nowe, świeże spojrzenie na zagadnienia dotyczące szachów szkolnych, prezentowane przez przedstawicieli środowisk do tej pory jedynie korzystających z konferencji szkoleniowo – metodycznych PZSzach jako słuchacze (nauczyciele, rodzice).

Organizacja V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo – Metodycznej PZSzach „Szachy w szkole” nie doszłaby do skutku bez pomocy naszych partnerów: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Miasta Stołecznego Warszawy (Biuro Edukacji i Dzielnica Śródmieście), Fundacji Kronenberga Banku Citi Handlowy (która wsparła naszych wolontariuszy), firmy Mokate (która zapewniła serwis kawowy), za co serdecznie im dziękujemy. Dziękujemy również gorąco prelegentom, dyskutantom, wolontariuszom i oczywiście – słuchaczom.

Niebawem na strinie projektu www.szachywszkole.pl (w zakładce wsparcie metodyczne) ukaże się większość prezentacji z Konferencji.
 
Aktualnie online 2 gości