00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2014-06-14 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 3211
 
Parlamentarny Zespół Szachowy oraz Polski Związek Szachowy serdecznie zaprasza na konferencję „Edukacja przez Szachy w Szkole”, która odbędzie się dnia 16 czerwca 2014 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Wciąż są jeszcze wolne miejsca!

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: m.zielinska@pzszach.org.pl (Tel: 694797293 lub 784 113 301)
najpóźniej do 15 czerwca do godziny 22:00.

Cel konferencji:
Głównym celem konferencji jest zainteresowanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Sejmu i Senatu RP, władz samorządowych oraz mediów Ogólnopolskim Projektem PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole”, w tym zapoznanie z dotychczasowymi osiągnięciami w ramach jego implementacji, jak i działaniami planowanymi. Projekt ten jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, proponującym naukę gry w szachy jako skuteczne narzędzie wspierania rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. W perspektywie długofalowej przełoży się na lepsze osiągnięcia polskich dzieci (nie tylko w wymiarze czysto dydaktycznym), poprawę ich kompetencji na wielu płaszczyznach, a nawet integrację społeczną i wyrównywanie szans edukacyjnych między uczniami placówek publicznych i niepublicznych.

Uczestnicy konferencji:
W konferencji wezmą udział przedstawiciele: Parlamentarnego Zespołu Szachowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Szachowego i mediów, jak również reprezentanci władz samorządowych oraz szkół partycypujących w Ogólnopolskim Projekcie PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole”

Termin: 16 czerwca 2014
Miejsce: Sala Kolumnowa Sejmu RP

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Uroczyste rozpoczęcie i powitanie gości
10.15 – 10.30 Edukacyjne i wychowawcze walory nauczania gry w szachy – Piotr Zieliński
10.30 – 10.45 Założenia i realizacja Ogólnopolskiego Projektu PZSzach Edukacja przez Szachy w Szkole – Magdalena Zielińska
10.45 – 11.00 Działania PZSzach wspierające Projekt – Krzysztof Góra
11.00 – 11.15 Wystąpienie Wiceprezydenta Europejskiej Unii Szachowej – Tomasz Sielicki
11.15 – 11.45 Wystąpienia przedstawicieli: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Parlamentarnego Zespołu Szachowego
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.15 Szachy w szkole z perspektywy samorządów, jako organów prowadzących szkół – przedstawiciele samorządów
12.15 – 12.30 Szachy w szkole z perspektywy szkoły i nauczycieli – Anna Nożyńska
12.30 – 12.45 Szachy w szkole z perspektywy rodziców i uczniów – Adam Haraziński
12.45 – 13.00 Polityka, szachy, edukacja i pieniądze w II RP – prof. Tadeusz Wolsza
13.00 – 13.15 Wystąpienie Prezesa Polskiego Związku Szachowego – Tomasz Delega
13.15 – 13.30 Sesja pytań i odpowiedzi
13.30 – 13.45 Przerwa kawowa
13.45 – 14.00 Arcymistrz na ślepo – pojedynek szachowy bez patrzenia na szachownicę
14.00 – 14.15 Zmieniamy stereotypy: refleks szachisty (bullet)
14.15 – 14.45 Konferencja prasowa organizatorów spotkania
14.45 – 15.30 Mecz szachowy: parlamentarzyści kontra IPN   >>> TRANSMISJA
15.30 – 15.45 Zakończenie konferencji

 
Aktualnie online 2 gości