00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2014-10-22 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 3988
 
22. 10. 2014
Magdalena Zielińska

Międzynarodowa Konferencja „Szachy w Szkole”, Erywań 16 – 18. 10. 2014Delegacja polska w składzie: Magdalena Zielińska i Michał Luch (Koordynatorzy Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole” oraz Krystyna Kozak (Naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych Biura Edukacji M. St. Warszawy) wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji „Szachy w Szkole” w Armenii w dniach 16 – 18 października 2014.
Konferencję należy uznać za wyjątkowo interesującą i udaną, a udział w niej delegacji polskiej za niezwykle potrzebny i cenny, zarówno w zakresie wymiany doświadczeń z innymi krajami, jak i prezentacji dokonań PZSzach i jego partnerów na tym polu oraz nawiązywania nowych kontaktów międzynarodowych w dziedzinie szachów szkolnych.
Wystąpienie Magdaleny Zielińskiej jako reprezentantki delegacji PZSzach spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem, także dla charakteru, „misji i wizji”, profesjonalizmu i systemowych rozwiązań Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Porównanie z innymi krajami (zarówno z UE, jak i spoza UE) wykazało, że stanowimy awangardę nie tylko na terenie Europy, ale i świata, przy czym rewolucyjnością rozwiązań wyprzedza nas tylko Dania (w której funkcjonuje założona przez nauczycieli i dyrektorów szkół osobna federacja szachów szkolnych), a ich systemowością wyłącznie sama Armenia (gdzie szachy są obowiązkowym przedmiotem szkolny przez trzy lata we wszystkich szkołach podstawowych).
Poza wymienionymi krajami, w pozostałych państwach działania związane z wprowadzaniem nauczania gry w szachy do systemu edukacji prowadzone są eksperymentalnie na mniejszą skalę (Szwecja, Niemcy, USA, Włochy, Bułgaria, Rosja) lub też dopiero są przygotowywane (Grecja, Słowacja, Czechy, Tajlandia, Chiny, kraje afrykańskie). Duże zainteresowanie wzbudziły również nasze podręczniki dla najmłodszych. Dopytywano także o system szkolenia nauczycieli i chwalono przyjęte w polskim Projekcie rozwiązania. Dostrzeżono i wysoko oceniono dopasowanie naszego Projektu do krajowego systemu edukacji i ścisłą współpracę z samorządami jako organami prowadzącymi szkół, jak również fakt uwzględniania nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzone przez ALK badania i ich metodologię.
Wielu przedstawicieli różnych federacji, organizacji i krajów wyraziło zainteresowanie zaadaptowaniem polskiego Projektu i przyjętych przez PZSzach i jego partnerów rozwiązań na swoim terenie.
Istnieje możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej w zakresie pozyskania środków z funduszy europejskich – rozpoczęte zostały pierwsze rozmowy z potencjalnymi partnerami. Pojawiły się także propozycje indywidualnej współpracy wybranych polskich szkół projektowych ze szkołami zagranicznymi, w tym Szkoły Podstawowej nr 210 w Warszawie, która prowadzi punkt nauczania mniejszości ormiańskiej z niektórymi szkołami ormiańskimi.
Co niezwykle istotne, Kevin O'Connell, Przewodniczący Komisji „Szachy w Szkole” Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) również wysoko ocenił polski system szkolenia nauczycieli i opierania Projektu na nich. Zarekomendował implementację takich właśnie rozwiązań oraz stawiania, jak w Polsce, na „szachy dla rozwoju edukacji”, nie zaś „edukację dla rozwoju szachów” w pozostałych krajach.
Ogólnie raz jeszcze należy podkreślić, że dla polskiej delegacji konferencja była dużym sukcesem i udział w niej z pewnością przełoży się zarówno na kolejne korzyści (między innymi ze współpracy międzynarodowej) zarówno dla samego Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, jak i dla partycypujących w nim samorządów, szkół, nauczycieli i uczniów oraz innych partnerów.Kliknij na zdjęcie i przejdź do galerii. (od lewej Michał Luch, 2 osoby z organizacji, Krystyna Kozak, Magdalena Zielińska)

 
Aktualnie online 4 gości