00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2012-10-29 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 40010
Data utworzenia: 2015-05-11 | Autor: Piotr Murdzia |

Szanowni Państwo,

Z dniem 01 lipca 2015 r. w życie wchodzi nowy regulamin FIDE, dotyczący rejestracji i licencji zawodników.
Regulamin dotyczący rejestracji nowych zawodników, którzy nie posiadają ID FIDE, zobowiązuje wszystkich organizatorów i sędziów turniejów ze sprawozdawczością do FIDE o obowiązkowym wpisaniu do karty zawodnika w CA przy rejestracji adresu e-mailowego. Brak adresu e-mailowego nowego zawodnika, który nie posiada ID FIDE, może skutkować nieprzyjęciem turnieju do oceny rankingowej FIDE, a konsekwencje tego ponosi Organizator i Sędzia główny turnieju..

Nowy regulamin dotyczący rejestracji i licencji zawodników znajduje się na stronie FIDE:
Regulamin dotyczący Rejestracji i Licencji Zawodników (obowiązujący od 1 lipca 2015)
https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=180&view=article
Regulamin dotyczący Rejestracji i Licencji Zawodników (do 1 lipca 2015)
https://www.fide.com/component/handbook/?id=12&view=article

Ponadto FIDE, wprowadziło nowe terminy rejestracji turniejów oraz nową tabelę zgłaszania turniejów do FIDE.

http://www.pzszach.org.pl/index.php?idm=3&idm2=3&idm3=302&id=1973

Zenon Chojnicki
Przewodniczący KEKiR


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dnia 04.01.2013 r.


REJESTRACJA TURNIEJÓW W FIDE,
SZACHÓW KLASYCZNYCH, SZACHÓW SZYBKICH
I SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH
OD DNIA 01.01.2013 RokuWszystkie turnieje szachów klasycznych, szachów szybkich  i szachów błyskawicznych podlegające ocenie rankingowej FIDE, należy przesyłać minimum z 35 dniowym wyprzedzeniem do Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach Zenona Chojnickiego, celem rejestracji turnieju w FIDE.

e-mail: zchojnicki@neostrada.pl lub zchojnicki1@poczta.onet.pl ,
tel.kom 608-299-128

Turnieje zgłoszone przez Przewodniczącego KEKiR PZSzach w krótszym terminie niż miesiąc (30 dni), mogą zostać przyjęte lub odrzucone przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej FIDE - Ignatius Leong.

Turnieje odbyte i zgłoszone dopiero po zakończeniu turnieju nie będą przyjęte przez FIDE do oceny rankingowej.

Turnieje szachów klasycznych, szachów szybkich i szachów błyskawicznych, oceniane są co miesiąc a termin końcowy przesłania sprawozdania do FIDE w celu ich oceny rankingowej jest nie krótszy niż 7 dni przed końcem miesiąca tzw. okresem obliczeniowym.

Każdy sędzia, który zostanie zatrudniony do sędziowania powinien posiadać:
- licencję FIDE ( obowiązuje od 01 stycznia 2013 r. ),
- licencję PZSzach,
oraz mieć uregulowaną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w 2013 roku.

Jeśli choć jeden z tych warunków jest niespełniony to turniej nie zostanie wysłany do FIDE a konsekwencje tego ponosi Organizator, który zatrudnił nieuprawnionych sędziów.

Turniej z szachów klasycznych, szachów szybkich i szachów błyskawicznych zostanie, wysłany do oceny rankingowej FIDE, po dokonaniu opłaty przez Organizatora do PZSzach (skan wpłaty) lub po otrzymaniu potwierdzenia od służb finansowych PZSzach dokonania stosownych wpłat przez Organizatora turnieju.

Opłaty za przesłanie do oceny rankingowej FIDE, turnieju z szachów klasycznych wynoszą:
- Opłata rankingowa w turniejach szachów klasycznych podlegających ocenie rankingowej FIDE wynosi:
20 PLN za zawodnika w turniejach minimum 8 rundowych,
15 PLN za zawodnika w turniejach 6 -7 rundowych,
10 PLN za zawodnika w turniejach 5 rundowych.
- Opłaty za rejestrację turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE
wynoszą:

Lp. Rodzaj zawodów Wysokość opłaty (w EUR)
1 Turniej kołowy ze średnim rankingiem do 2300 55
2 Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2301 – 2400 110
3 Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2401 – 2500 165
4 Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2501 – 2600 220
5 Turniej kołowy ze średnim rankingiem powyżej 2600 330
6a Turniej systemem szwajcarskim minimum 8 rundowy 1,6 x U
6b Turniej systemem szwajcarskim 6,7 rundowy 1,4 x U
6c Turniej systemem szwajcarskim 5 rundowy 1,2 x U
7 Turniej drużynowy (za wyjątkiem mistrzostw kraju) 1,5 x U
Legenda: U – ilość uczestników


Opłata za przesłanie do oceny rankingowej FIDE, turnieju w szachach szybkich lub błyskawicznych wynosi:

- turniej kołowy oraz szwajcarski do 20 zawodników – 50 PLN
- turniej szwajcarski powyżej 20 zawodników – 2,5 PLN x U


Za każdy turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE, szachy klasyczne, szachy szybkie i szachy błyskawiczne) obowiązuje dodatkowa opłata CR w wysokości 5 PLN


Tabela z danymi, którą należy przesłać.

1 Nazwa Turnieju  
2 Miejscowość  
3 Data rozpoczęcia turnieju  
4 Data zakończenia turnieju  
5 System Turnieju  
6 ilość uczestników  
7 Sędzia główny + data urodzenia  
8 Sędzia rundowy + daty urodzenia  
9 Nazwisko Organizatora+ daty urodzenia  
10 Tempo gry  
11 e-mail organiztora  
12 Telefon organizatora  

Uwagi:
1) Jeśli sędzia, organizator nie ma ID Code FIDE, należy podać jego datę urodzenia, celem rejestracji w FIDE.
2) Sprawozdanie do oceny rankingowej FIDE, z turnieju w szachach klasycznych przesyłany drogą elektroniczną na mój adres emailowy lub rejestrujemy bezpośrednio w Centralnym Rejestrze.
3) Sprawozdanie do oceny rankingowej FIDE, z turnieju w szachach szybkich i szachach błyskawicznych przesyłany wyłącznie drogą elektroniczną na mój adres emailowy.

Przewodniczący
Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach
/-/ Zenon Chojnicki


 
rozmiar 0.05 MB | 2013-01-04 | Liczba pobrań: 433
 
Aktualnie online 2 gości