00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-06 | Autor: Administrator | Odsłon: 26287

KODEKS SZACHOWY pod redakcją Andrzeja Filipowicza

SPIS TREŚCI - kwiecień 2007

CZĘŚĆ A. PRZEPISY GRY

A.I. PRZEPISY GRY FIDE (E.I.01)

Wprowadzenie
Przepisy gry
Art. 1. Istota i cel partii szachowej
Art. 2. Początkowa pozycja bierek na szachownicy
Art. 3. Posunięcia bierek
Art. 4. Wykonywanie posunięć
Art. 5. Partia zakończona
Przepisy turniejowe
Art. 6. Zegar szachowy
Art. 7. Nieprawidłowości
Art. 8. Zapis przebiegu partii
Art. 9. Partia remisowa
Art. 10. Szybki finisz
Art. 11. Punktacja
Art. 12. Zachowanie zawodników
Art. 13. Sędzia zawodów
Art. 14. FIDE - Interpretacja przepisów
DODATEK DO PRZEPISÓW GRY

A. Odłożenie partii
B. Szachy szybkie
C. Gra błyskawiczna
D. Szybki finisz przy absencji sędziego
E. Algebraiczna notacja
Zasady algebraicznej notacji
F. Partie z udziałem zawodników niewidzących
(inwalidów wzroku)


CZĘŚĆ B. REGULAMINY I SYSTEMY ROZGRYWEK

B.I. PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE

 • Ogólne zalecenia
 • Organizator
 • Zaproszenie, rejestracja, funkcje
 • Konsekwencje wysłania zaproszenia
 • Opieka medyczna i bezpieczeństwo
 • Sporządzanie regulaminów
 • Uprawnienia organizatora
 • Sędzia główny i jego obowiązki
 • Kojarzenia
 • Rozgrywki
 • Postępowanie w sytuacjach, gdy nie wszystkie partie zostały rozegrane
 • Kary i odwołania
 • Przekaz telewizyjny, fotografowanie i filmowanie
 • Zachowanie zawodników
 • Rola kapitana w rozgrywkach drużynowych

B.II. ANEKS DO PRZEPISÓW TURNIEJOWYCH FIDE

 • Postępowanie w przypadku nie granych partii
 • Ustalenie kolejności miejsc z uwzględnieniem własnego rezultatu zawodnika
 • Metoda progresji
 • System Koyi dla turniejów kołowych
 • Ustalenie kolejności miejsc z uwzględnieniem własnego rezultatu drużyny
 • Ustalenie kolejności miejsc z uwzględnieniem rezultatów przeciwników
 • System Buchholza
 • System Sonneborna-Bergera
 • Ustalenie kolejności miejsc przy uwzględnieniu rankingu
 • Średni ranking przeciwników
 • Zredukowany średni ranking przeciwników
 • Rankingowy wynik turniejowy (Performance rating)
 • Baraże (playoff)
 • Wybór systemu wartościowania (tie-breaków)


B.III-1. SYSTEM SZWAJCARSKI FIDE

 • Definicje i uwagi wstępne
 • Kryteria kojarzenia
 • Kojarzenie
 • Przemieszczenia i wymiany zawodników
 • Przydział kolorów bierek
 • Uwagi końcowe

B.III-2. PRZEPISY FIDE DLA TURNIEJÓW GRANYCH SYSTEMEM SZWAJCARSKIM

 • Zakres i systemy kojarzeń
 • Późne zgłoszenia
 • Lista startowa turnieju
 • Zmiana opublikowanych kojarzeń
 • Wycofanie zawodnika
 • Podstawowe zasady rozgrywania turniejów systemem szwajcarskim
 • Ogólne zasady kojarzenia par
 • Przykłady kojarzeń
 • Inne przepisy

B.III-3. SYSTEM KOJARZEŃ EDUARDA DUBOWA OPARTY NA RANKINGU

 • Wprowadzenie
 • Wstępne określenia i oznaczenia
 • Ograniczenia w procesie kojarzenia par
 • Przydział kolorów bierek
 • Nieparzysta liczba uczestników turnieju
 • Kojarzenie pierwszej rundy
 • Standardowe kojarzenia pozostałych rund
 • Przemieszczanie zawodników
 • Procedura wyznaczania „pływaków"
 • Uwagi końcowe

B.IV. TECHNIKA KOJARZENIA NA PRZYKŁADZIE TURNIEJU

 • Przykład

B.V. REGULAMINY TURNIEJOWE I ORGANIZACJA ZAWODÓW W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

 • Regulamin zawodów
 • Komunikat organizacyjny
 • Zaproszenia
 • Zgłoszenia
 • Przygotowanie zawodów
 • Rejestracja turnieju
 • Przebieg zawodów

B.VI. SYSTEMY ROZGRYWEK W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

 • System kołowy
 • System dwukołowy i wielokołowy, turnieje i mecze
 • System szwajcarski
 • System pucharowy
 • Mecze indywidualne i drużynowe
 • System scheveningen w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych
 • Inne imprezy szachowe
 • Symultany szachowe

B.VII. USTALANIE KOLEJNOŚCI MIEJSC W TURNIEJACH PZSZACH

 • Wstęp
 • Metoda Sonneborna-Bergera
 • Odrzucanie najsłabszych wyników (metoda FIDE)
 • Metoda Buchholza
 • Metoda Buchholza z potrąceniem skrajnych rezultatów (tzw. średni Buchholz)
 • Progresja - sumowanie tabeli postępowej
 • Wartościowanie rankingu przeciwników
 • Inne metody tie-breaku
 • Punktacja pomocnicza (tie-break) w turniejach drużynowych
 • Najlepsze wyniki na szachownicach

B.VIII. PRZEPISY TURNIEJOWE W DZIEDZINIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ

 • Mistrzostwa Polski w rozwiązywaniu zadań
 • Organizacja mistrzostw Polski
 • Zadania do rozwiązania
 • Rozwiązania zadań
 • Ocena wyników
 • Ogłoszenie wyników

CZĘŚĆ C. RANKING I KLASYFIKACJA

C.Ia. TYTUŁY MIĘDZYNARODOWE FIDE (FIDE - B.01)
 • Wprowadzenie
 • Warunki uzyskania tytułów
 • Nadawanie tytułu organizatora i trenera FIDE
 • Tytuły w kompozycji szachowej
 • Tytuły w grze korespondencyjnej
 • Procedura składania wniosków
 • Wykaz formularzy
C.Ib. TYTUŁY MIĘDZYNARODOWE SĘDZIÓW FIDE
 • Wprowadzenie
 • Normy na tytuły sędziów
 • Międzynarodowy sędzia FIDE
 • Sędzia FIDE
 • Procedura składania wniosków
 • Zestawienie formularzy i wysyłanie

C.II. PRZEPISY FIDE. SYSTEM RANKINGOWY (FIDE - B.02)

 • Wprowadzenie
 • Tempo gry
 • Obowiązujące przepisy gry
 • Liczba rund dziennie
 • Czas trwania turnieju
 • Partie nie grane
 • Skład turnieju
 • Rejestracja turnieju
 • Sprawozdanie z turnieju
 • Lista rankingowa FIDE
 • Funkcjonowanie systemu rankingowego
 • Tabela zależności wyniku procentowego "p" i różnicy rankingu "d(p)"
 • Tabela zależności różnicy rankingu "D" i procentowego wyniku oczekiwanego "P(D)"
 • Sprawozdania sędziowskie
 • Kontrola funkcjonowania systemu rankingowego
 • Administrator rankingu FIDE
 • Uwagi dotyczące systemu
 • Ranking szachów szybkich
 • Obecność na liście rankingowej

C.III. PRZEPISY FINANSOWE FIDE

 • Wprowadzenie
 • Koszty
 • Dochody
 • Składki członkowskie
 • Wpisowe za uczestnictwo w rozgrywkach
 • Zaległości w opłatach
 • Opłaty rankingowe
 • Rachunki wystawiane federacjom
 • Opłaty za wnioski na tytuły FIDE
 • Rejestracyjne opłaty za organizację turniejów
 • Publikacje
 • Opcje i oferty organizacji rozgrywek FIDE
 • Kwoty depozytu przy organizacji imprez FIDE
 • Olimpiady
 • Mistrzostwa świata 10-18 lat oraz mistrzostwa świata do 20 lat
 • Testowanie zegarów elektronicznych
 • Opłaty za rozgrywki kontynentalne
 • Stały fundusz FIDE

C.IV. REGULAMIN KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO (gra bezpośrednia)

 • Postanowienia ogólne
 • Podstawowe założenia systemu rankingowego
 • Kategorie i tytuły szachowe
 • Punktacja rankingowa
 • Obliczanie wyniku rankingowego uzyskanego w zawodach
 • Sprawozdawczość turniejowa
 • Przepisy klasyfikacyjn
 • Nadawanie tytułów i kategorii
 • Warunki uzyskania kategorii (tytułów)
 • Wynik sportowy jako norma klasyfikacyjna
 • Okres ważności norm na kategorie centralne
 • Zgłoszenia turniejów
 • Tryb zatwierdzania wniosków klasyfikacyjnych
 • Obliczanie norm klasyfikacyjnych
 • Nadawanie tytułów międzynarodowych FIDE
 • Obsługa rankingu FIDE
 • Postanowienia końcowe

C.V. REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ (gra bezpośrednia)

 • Klasy sportowe w szachach
 • Nadawanie klas sportowych
 • Warunki uzyskania klas sportowych
 • Tryb nadawania klas sportowych
 • Punktacja rankingowa
 • Normy klasyfikacyjne na klasy sportowe
 • Postanowienia końcowe

C.VI. REGULAMIN EWIDENCYJNY REJESTRACJA CZŁONKA ZWIĄZKU (gra bezpośrednia)

 • Ewidencja klubów i stowarzyszeń szachowych (rejestracja członka związku)
 • Karty zgłoszenia i likwidacji klubu
 • Ewidencja zawodników
 • Zmiany barw klubowych
 • Legitymacja szachowa
 • Ocena roczna klubów i zawodników
 • Postanowienia końcowe

D.I. STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

 • Nazwa, teren działania, siedziba władz, struktura, charakter prawny, logo
 • Cele i środki działania
 • Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
 • Władze PZSzach, tryb ich wyboru, kompetencje, struktura
 • Władze PZSzach,
 • Walne Zgromadzenie Delegatów
 • Obowiązki i kompetencje Walnego Zgromadzenia Delegatów
 • Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Delegatów
 • Procedura głosowania
 • Wojewódzkie Związki Szachowe
 • Ordynacja wyborcza
 • Zarząd PZSzach
 • Kompetencje Zarządu PZSzach
 • Komisja Rewizyjna
 • Inne
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Majątek i fundusze PZSzach
 • Rozwiązanie się PZSzach

D.II. STATUS SĘDZIEGO SZACHOWEGO

 • Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o tytuł sędziego
 • Klasy sędziowskie
 • Tryb nadawania klas sędziowskich
 • Uprawnienia sędziego
 • Obowiązki sędziego szachowego
 • Inne przepisy

D.III. REGULAMIN DZIAŁANIA KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

 • Wstęp
 • Struktura, ustanawianie władz, kadencja
 • Zadania, prawa i obowiązki, ważność uchwał
 • Ogólnopolska Konferencja Sędziów
 • Finansowanie
 • Postanowienia końcowe

D.IV. RAMOWY REGULAMIN DZIAŁANIA KOLEGIUM SĘDZIÓW WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

 • Wstęp
 • Struktura, ustanawianie władz, kadencja
 • Zadania, prawa i obowiązki, ważność uchwał
 • Wojewódzka Konferencja Sędziów
 • Finansowanie
 • Postanowienia końcowe

D.V. REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ PZSzach

 • Członek honorowy
 • Honorowa odznaka PZSzach
 • Złota odznaka honorowa
 • Srebrna odznaka honorowa
 • Brązowa odznaka honorowa
 • Medale rocznicowe
 • Nagrody doroczne - "Hetmany"
 • Inne wyróżnienia
 • Ewidencja godności i wyróżnień

D.VI. REGULAMIN DYSCYPLINARNY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

 • Zasady ogólne
 • Rodzaje stosowanych kar
 • Zasady karania
 • Zasady postępowania dyscyplinarnego
 • Opłaty
 • Ewidencja kar dyscyplinarnych
 • Przewinienia dyscyplinarne i kary
 • Przepisy końcowe
 • Postanowienia końcowe

D.VII. REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ ZASADY I WARUNKI REPREZENTOWANIA BARW NARODOWYCH W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

 • Skład kadry
 • Zasady powołania kadry
 • Kryteria powoływania kadry
 • Status członka kadry
 • Nominacje do narodowej reprezentacji
 • Postanowienia końcowe
 
Aktualnie online 3 gości