00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-04 | Autor: Administrator | Odsłon: 12988
WSTĘP

Kodeks Polskiego Związku Szachowego został opracowany na podstawie przepisów gry i regulaminów Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE), wydanych w 1984 r. i modyfikowanych w latach 1985-2006. Zgodnie z uchwałą Generalnego Zgromadzenia FIDE, nowelizacja przepisów gry może następować raz na cztery lata, co zapewnia ich stabilność. Poważne zmiany wprowadzono w 1996 roku, kiedy to ujednolicono przepisy dla szachów klasycznych, szybkich i błyskawicznych. Jednocześnie też uwzględniono nowe tempo gry z zastosowaniem elektronicznego zegara szachowego. W 2000 roku uściślono definicje, uporządkowano przepisy i naniesiono uzupełniające, choć istotne poprawki. Następna nowelizacja przepisów gry nastąpiła na Kongresie FIDE w 2004 r., a kolejna w 2006 roku i obowiązuje od 1 lipca 2007 roku.

Kodeks obejmuje także regulaminy i przepisy turniejowe FIDE opracowane w latach 1983-2007 oraz regulaminy i przepisy Polskiego Związku Szachowego, zatwierdzane przez Walne Zjazdy Delegatów i Zarząd Związku w latach 1985-2007.

Ostatnie wydanie Kodeksu Szachowego ukazało się w 2002 roku, a w 2005 roku, w maju i w listopadzie 2006 roku oraz w styczniu i kwietniu 2007 kilka rozdziałów zostało znowelizowanych. Zmiany turniejowego tempa gry i wprowadzanie nowych typów rozgrywek pociągają za sobą konieczność modyfikacji przepisów gry i regulaminów. Stąd istnieje potrzeba publikowania aktualnych przepisów i obowiązujących regulaminów w jednym zbiorze.

Obecne elektroniczne wydanie Kodeksu Szachowego zawiera część przepisów, które będą sukcesywnie uzupełniane i nowelizowane zgodnie z decyzjami FIDE i PZSzach. Wszystkie tłumaczenia zostały dokonane w oparciu o oficjalną angielską wersję przepisów FIDE z lat 1999-2007 (do lutego 2007 roku).

Kodeks jest zredagowany w kilku grupach tematycznych. W części wstępnej, omówiono historię PZSzach, zamieszczono wykazy członków honorowych, prezesów PZSzach, składów Zarządów PZSzach, Kolegium Sędziów PZSzach, zamieszczono wykazy arcymistrzów, mistrzów międzynarodowych i mistrzów FIDE oraz sukcesy sportowe Związku. Poświęcono też wiele słów działalności Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE.

W pierwszej grupie tematycznej (A) są przepisy gry FIDE, a w części drugiej (B) - regulaminy turniejowe i przepisy rozgrywek FIDE i PZSzach. Część trzecia (C) zawiera przepisy klasyfikacyjne i rankingowe FIDE oraz PZSzach, a także zasady ewidencji zawodników i klubów w kraju, natomiast w części czwartej (D) są przepisy prawne PZSzach, łącznie ze statutem i innymi dokumentami. W części piątej (E) znajdują się formularze w języku angielskim, niezbędne do składania sprawozdań i wniosków do FIDE.

Przepisy tego kodeksu w równym stopniu obowiązują zawodników, sędziów i działaczy szachowych. W sprawach precedensowych, prawo interpretacji przepisów gry należy do Kolegium Sędziów, regulaminów turniejowych - do Pionów Sportowego i Młodzieżowego, a regulaminów klasyfikacyjnych i rankingowych do Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach. Regulaminy organizacyjne i finansowe leżą w gestii Pionu Organizacyjnego i biura Polskiego Związku Szachowego.

Treść przepisów tego wydania Kodeksu Szachowego została zatwierdzona przez Zarząd Polskiego Związku Szachowego.

UWAGA
Kodeks Szachowy w formie elektronicznej będzie sukcesywnie uzupełniany, a także nowelizowany w przypadku zmian przepisów FIDE i PZSzach.

Andrzej Filipowicz

 
Zarządy PZSzach
rozmiar 0.27 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 588
Kompozycja szachowa
rozmiar 0.02 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 497
Gra korespondencyjna
rozmiar 0.02 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 327
Sędziowie klasy międzynarodowej i FIDE
rozmiar 0.02 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 280
Osiągnięcia sportowe PZSzach 1926-2006
rozmiar 0.05 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 307
Działacze PZSzach w FIDE
rozmiar 0.02 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 250
Kolegium Sędziów 1926-2006
rozmiar 0.05 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 541
Prezesi PZSzach
rozmiar 0.01 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 284
Członkowie Honorowi PZSzach
rozmiar 0.00 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 385
Tytuły międzynarodowe
rozmiar 0.04 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 519
 
Aktualnie online 3 gości