00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-05-04 | Autor: Administrator | Odsłon: 11648
CZĘŚĆ B
REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK

B.VIII
PRZEPISY TURNIEJOWE
W DZIEDZINIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ SZACHOWYCH

Przepisy Stałej Komisji Kompozycji Szachowej FIDE (PCCC) 2006
Opracował Bogusz Piliczewski

1. Mistrzostwa Polski w rozwiązywaniu zadań

1. 1. Turnieje indywidualne.
Rozgrywa się 6 rund w dwa dni
Runda Zadania Czas na rozwiązanie
Dzień I

I dwuchodówki 20 minut
II trzychodówki 60 minut
III studia 100 minut
Dzień II
IV maty pomocnicze 50 minut
V wielochodówki 80 minut
VI samomaty 50 minut

1.2. Przerwa między rundami powinna wynosić przynajmniej 15 minut. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zmniejszyć liczbę zadań oraz skrócić czas trwania zawodów. O wszelkich zmianach uczestnicy muszą być poinformowani przed rozpoczęciem zawodów.

2. Organizacja turnieju o mistrzostwo Polski

2.1. Organizatorem jest Komisja Rozwiązywania Zadań PZSzach.
2.2. Mistrzostwami Polski są oficjalnymi rozgrywkami, będącymi podstawą do nadawania tytułów, tylko w przypadku, gdy weźmie w nich udział przynajmniej 10 rozwiązujących.
2.3. Komisja Rozwiązywania Zadań PZSzach mianuje Sędziego Głównego, jeśli to możliwe, przed ogłoszeniem turnieju.
2.4. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za wybór zadań do rozwiązywania, przygotowanie i sprawdzenie poprawności wydruków z diagramami, dopilnowanie, aby nikt z rozwiązujących nie miał wcześniej dostępu do zestawu wybranych zadań, prawidłowe przeprowadzenie zawodów oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2.5. Sędzia Główny musi ustalić podział punktów w rozwiązaniu dla wszystkich wariantów, posunięć lub pojedynczych rozwiązań przed rozpoczęciem turnieju.
2.6. Każdy uczestnik musi zawiadomić organizatora o zamiarze udziału nie później niż 7 dni przed turniejem, chyba że w oficjalnym komunikacie organizatora dopuszczalny jest termin późniejszy.

3. Zadania do rozwiązania

3.1. Zadania do rozwiązania powinny być oryginałami lub nieznanymi opublikowanymi kompozycjami. Oryginalne kompozycje nie mogą być publikowane w sprawozdaniach z mistrzostw bez zgody autora.
3.2. Wybrane zadania powinny charakteryzować się klarownym tematem, dobrym poziomem jakości i trudności. W każdej rundzie 3 zadania powinny reprezentować różne style.
3.3. Zadania bajkowe, nieprawidłowe pozycje i retro-analizy nie są dozwolone. Wszystkie zadania powinny mieć tylko jedno roz-wiązanie z wyjątkiem matów pomocniczych. Zadania powinny być sprawdzone komputerowo.
3.4. Zadania do rozwiązania powinny być przedstawione na wydrukowanych diagramach lub prezentowane na tablicach demonstracyjnych.

4. Rozwiązania zadań

4.1.
Rozwiązujący może korzystać z szachownicy i figur udostępnionych przez organizatora lub z własnego kompletu szachowego. Używanie komputerów i telefonów komórkowych podczas rozwiązywania jest zabronione.
4.2. Rozwiązania należy pisać czytelnie w następujący sposób:
a) w dwuchodówkach: pierwsze posunięcie białych,
b) w trzychodówkach i wielochodówkach: wstęp oraz wszystkie warianty pełnej długości łącznie z groźbą z wyjątkiem ostatniego ruchu czarnych i posunięcia matującego,
c) w matach pomocniczych: wszystkie posunięcia (zaczynają czarne, matują białe),
d) w samomatach: wstęp oraz wszystkie warianty pełnej długości łącznie z groźbą z wyjątkiem posunięcia matującego,
e) w studiach: wszystkie posunięcia aż do oczywistej wygranej lub remisu we wszystkich głównych wariantach.
4.3. W matach pomocniczych rozwiązujący musi podać wymaganą liczbę rozwiązań (jedno lub więcej). We wszystkich innych zadaniach i studiach wystarczy podać tylko jedno rozwiązanie.
4.4. Jeśli rozwiązujący uważa, że znalazł uboczne rozwiązanie, mo-że je podać zamiast rozwiązania autorskiego. W takim przypad-ku musi on podać kompletną liczbę posunięć ubocznego roz-wiązania zgodnie z punktem 7.

5. Ocena wyników

5.1.
Za poprawne i kompletne rozwiązanie zadania przyznawane jest 5 punktów.
5.2. Za niepełne rozwiązanie przyznawane jest mniej punktów. Za niepoprawne lub niekompletne warianty - w matach pomocniczych niepoprawne lub niekompletne pojedyncze rozwiązania - przyznawane jest 0 punktów.
5.3. Jeśli zadanie nie ma rozwiązania to przyznaje się 0 punktów. Zadanie z nieprawidłową pozycją jest traktowane, jak zadanie z poprawną pozycją.
5.4. Jeśli zostało udowodnione, że zadanie jest niepoprawne (uboczne, brak rozwiązania), musi to być ogłoszone tak szybko, jak to tylko możliwe.
5.5. Jeżeli ruch napisany jest niepoprawnie, niewyraźnie lub dwuznacznie, to ten wariant lub pojedyncze rozwiązanie są traktowane jako niepoprawne. Jeśli jednak Sędzia Główny jest całkowicie pewny, że prawidłowy ruch był zamierzony, to ten wariant lub rozwiązanie muszą być traktowane jako poprawne.
5.6. Punkty zdobyte przez rozwiązujących w kolejnych rundach są sumowane podobnie jak czas rozwiązywania (w minutach). Liczba punktów decyduje o miejscu. W przypadku równej liczby punktów o miejscu decyduje krótszy ogólny czas rozwiązywania.

6. Ogłoszenie wyników

6.1.
Uczestnicy muszą być poinformowani o oficjalnych rozwiąza-niach każdej rundy natychmiast po jej zakończeniu. Wyniki rund muszą być ogłoszone w formie pisemnej tak szybko jak jest to możliwe.
6.2. Sędzia Główny powinien ogłosić wyniki nie później niż godzinę po zakończeniu mistrzostw. Protesty muszą być zgłoszone do Sędziemu Głównemu w formie pisemnej nie później niż pół godziny po ogłoszeniu wyników. Zadaniem Sędziego Głównego jest zajęcie się takimi protestami i podjęcie ostatecznej decyzji.

 
Przepisy turniejowe w dziedzinie rozwiązywania zadań szachowych
rozmiar 0.05 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 394
rozmiar 0.12 MB | 2007-05-04 | Liczba pobrań: 530
 
Aktualnie online 3 gości