00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2007-03-17 | Autor: Administrator | Odsłon: 9028

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

I. CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

1. Nadawanie godności członka

 • 1.1. Godność Członka Honorowego Polskiego Związku Szachowego jest najwyższym wyróżnieniem, nadawanym najbardziej zasłużonym dla rozwoju sportu szachowego w Polsce działaczom i zawodnikom, za całokształt osiągnięć i wieloletnią działalność w Polskim Związku Szachowym.
 •  
 • 1.2. Godność Honorowego Członka Polskiego Związku Szachowego nadaje wyłącznie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego.
 •  
 • 1.3. Prawo zgłaszania wniosków o nadanie godności Honorowego Członka Polskiego Związku Szachowego ma prezes Polskiego Związku Szachowego w oparciu o uchwałę Zarządu Polskiego Związku Szachowego.
 •  
 • 1.4. Osoba wyróżniona godnością Honorowego Członka Polskiego Związku Szachowego otrzymuje odznaczenie i legitymację stwierdzającą jej nadanie.
 •  
 • 1.5. Honorowi Członkowie Polskiego Związku Szachowego mają uprawnienia określone w Statucie Polskiego Związku Szachowego oraz prawo noszenia odznaczenia, a także zwolnieni są od opłat licencyjnych, startowego i mają wolny wstęp na wszystkie imprezy szachowe w kraju.
 •  
 • 1.6. Rejestr nadanych odznaczeń prowadzi Polski Związek Szachowy (Komisja Odznaczeń).

II. HONOROWA ODZNAKA POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

1. Nadawanie honorowych odznak

 • 1.1. Honorowa Odznaka Polskiego Związku Szachowego jest zaszczytnym wyróżnieniem, nadawanym zawodnikom, sędziom, działaczom sportowym i społecznym, a także osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju, umasowienia i podniesienia poziomu sportu szachowego (gra bezpośrednia, korespondencyjna i kompozycja szachowa) w Polsce lub spełniającym wymagania podane w punktach 2, 3 i 4 Regulaminu. Odznaka może być również nadana osobom fizycznym i prawnym, działającym poza granicami kraju.
 •  
 • 1.2. Honorowa Odznaka Polskiego Związku Szachowego ma trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Osoba wyróżniona honorową odznaką otrzymuje legitymację stwierdzającą przyznanie i prawo jej noszenia.
 •  
 • 1.3. Odznaki złote i srebrne są przyznawane przez Zarząd Polskiego Związku Szachowego, a brązowe przez Zarządy Wojewódzkich Związków Szachowych. Odznaki przyznawane są z okazji ważnych uroczystości czy imprez szachowych.
 •  
 • 1.4. Honorowe odznaki PZszach mogą być przyznawane działaczowi lub zawodnikowi w odstępie trzech lat.
 •  
 • 1.5. Prawo zgłaszania wniosków o nadanie honorowej odznaki mają członkowie Zarządu Polskiego Związku Szachowego oraz Zarządy Wojewódzkich Związków Szachowych. Każdy wniosek w sprawie nadania srebrnej odznaki honorowej winien zawierać potwierdzenie z właściwego Wojewódzkiego Związku Szachowego posiadanie przez daną osobę odznaki brązowej.
 •  
 • 1.6. Osobom lub stowarzyszeniom ukaranym dyscyplinarnie lub sądowo, odznaka honorowa może być nadana nie wcześniej, niż po upływie pięciu lat od dnia zakończenia kary.
 •  
 • 1.7. Rejestr nadanych odznak złotych i srebrnych prowadzi Polski Związek Szachowy (Komisja Odznaczeń), a brązowych wojewódzkie związki szachowe.

2. Złota odznaka honorowa

Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Szachowego może być nadana:

 • (a) działaczom szachowym, którzy mają:
  • wyróżnienia przyznane przez centralne władze sportu w Polsce, za działalność w sporcie szachowym,
  • mandat prezesa Polskiego Związku Szachowego,
  • przynajmniej czteroletni staż działalności w Zarządzie Polskiego Związku Szachowego,
  • przynajmniej siedmioletni staż działalności w Zarządach Wojewódzkich Związków Szachowych,
 • (b) sędziom szachowym, którzy mają:
  • tytuł sędziego klasy FIDE lub klasy międzynarodowej FIDE lub klasy międzynarodowej ICCF,
  • tytuł sędziego klasy państwowej i przynajmniej siedmioletni staż sędziowski,
 • (c) trenerom szachowym mającym:
  • dyplom trenera klasy mistrzowskiej,
  • dyplom trenera pierwszej klasy i przynajmniej siedmioletni staż pracy w zawodzie,
 • (d) szachistom, którzy:
  • zdobyli tytuł mistrza Polski kobiet lub mężczyzn,
  • zdobyli z reprezentacją Polski medal na Olimpiadzie Szachowej lub drużynowych mistrzostwach Europy,
  • zdobyli medal w indywidualnych mistrzostwach świata lub Europy,
  • mają tytuł arcymistrza lub mistrza międzynarodowego,
  • mają klasę sportową mistrzowską międzynarodową,
 • (e) klubom sportowym, których sekcje szachowe zdobyły tytuł drużynowego mistrza Polski,
 • (f) innym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla sportu szachowego na wniosek Zarządu Polskiego Związku Szachowego.

3. Srebrna odznaka honorowa

Srebrna odznaka honorowa Polskiego Związku Szachowego może być nadana:

 • (a) działaczom szachowym, którzy mają:
  • przynajmniej dwuletni staż działalności we władzach Polskiego Związku Szachowego,
  • mandat prezesa Wojewódzkiego Związku Szachowego,
  • przynajmniej pięcioletni staż działalności we władzach sekcji szachowych klubów i kół sportowych,
 • (b) sędziom szachowym, którzy mają:
  • tytuł sędziego klasy państwowej,
  • tytuł sędziego klasy pierwszej i przynajmniej pięcioletni staż sędziowski,
 • (c) trenerom i instruktorom szachowym, którzy mają:
  • dyplom trenera pierwszej klasy,
  • dyplom trenera drugiej klasy oraz przynajmniej czteroletni staż pracy w zawodzie,
  • książeczkę instruktora i przynajmniej 6 - letni staż pracy w zawodzie,
 • (d) szachistom, którzy:
  • mają tytuł mistrza Polski juniorek lub juniorów od 16 lat,
  • zdobyli medal w mistrzostwach Polski do 20 lat,
  • brali udział w finale mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn,
 • (e) klubom sportowym, których sekcje szachowe zdobyły w drużynowych mistrzostwach Polski (I lidze szachowej) miejsca 1-10,
 • (f) innym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla sportu szachowego (na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Związku Szachowego).

 


4. Brązowa odznaka honorowa

Brązowa odznaka honorowa Polskiego Związku Szachowego może być nadana:

 • (a) działaczom szachowym, którzy:
  • są członkami komisji Polskiego Związku Szachowego,
  • mają przynajmniej dwuletni staż działalności we władzach sekcji szachowych klubów i kół sportowych,
 • (b) sędziom szachowym, którzy mają:
  • tytuł sędziego klasy pierwszej,
  • tytuł sędziego klasy drugiej lub trzeciej i przynajmniej 3-letni staż pracy sędziowskiej,
 • (c) trenerom i instruktorom szachowym, którzy mają:
  • dyplom trenera II klasy,
  • książeczkę instruktora i przynajmniej dwuletni staż pracy instruktorskiej,
 • (d) szachistom, którzy:
  • mają przynajmniej kategorię kandydata na mistrza,
  • zdobyli tytuł mistrza województwa kobiet lub mężczyzn,
  • zdobyli pierwsze trzy miejsca w mistrzostwach Polski junio-rek i juniorów,
 • (e) klubom sportowym, których sekcje szachowe:
  • zakwalifikowały się do rozgrywek II ligi szachowej,
  • zdobyły tytuł drużynowego mistrza województwa, w naj-wyższej klasie rozgrywek wojewódzkich,
 • (f) innym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla sportu szachowego (na wniosek klubu sportowego).

III. MEDALE ROCZNICOWE

1. Przyznawanie medalu

 • 1.1. Medale są przyznawane z okazji okrągłych rocznic powstania Polskiego Związku Szachowego.
 •  
 • 1.2. Medale są przyznawane decyzją Zarządu Polskiego Związku Szachowego lub powołanej w tym celu kapituły, osobom fizycznym i prawnym działającym w kraju i za granicą.
 •  
 • 1.3. Prawo zgłaszania wniosków mają członkowie Zarządu Polskiego Związku Szachowego, wojewódzkie związki szachowe oraz kluby sportowe, będące członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Szachowego.

IV. DOROCZNE NAGRODY - HETMANY

1. Przyznawanie hetmana

 • 1.1. Hetmany mogą być przyznane za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności w danym roku.

 • 1.2. Hetmany mogą być przyznane w następujących grupach wyróżnień:
  • zawodnik roku,
  • zawodniczka roku,
  • klub roku,
  • trener roku,
  • sędzia roku,
  • sponsor roku,
 •  
 • 1.3. Hetmany nadawane są przez Zarząd Polskiego Związku Szachowego lub przez powołaną w tym celu kapitułę.

 • 1.4. Prawo zgłaszania wniosków mają członkowie Zarządu Polskiego Związku Szachowego, wojewódzkie związki szachowe oraz kluby sportowe, będące członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Szachowego.

V. INNE WYRÓŻNIENIA

Inne oficjalne wyróżnienia, w formie dyplomów uznania, pucharów, medali pamiątkowych oraz okolicznościowych upominków są przy-znawane przez Zarząd Polskiego Związku Szachowego, na wniosek Wojewódzkich Związków Szachowych, klubów sportowych, stowarzyszeń, działaczy, kierowników ekip, trenerów itp.

VI. EWIDENCJA GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ

 1. Rejestr nadanych godności, odznaczeń i wyróżnień:
  • członka honorowego Polskiego Związku Szachowego,
  • złotej i srebrnej odznaki Polskiego Związku Szachowego,
  • medalu rocznicowego Polskiego Związku Szachowego,
  • hetmana Polskiego Związku Szachowego
   prowadzi Polski Związek Szachowy (Komisja Odznaczeń).
   Listy odznaczonych osób i stowarzyszeń są publikowane w komunikatach organizacyjnych Związku.
 2. Rejestr wszystkich przyznanych odznak honorowych w danym województwie, prowadzą Wojewódzkie Związki Szachowe.
 
Regulamin Nadawania Honorowych Godności i Wyróżnień
rozmiar 0.05 MB | 2007-01-31 | Liczba pobrań: 408
rozmiar 0.12 MB | 2007-01-31 | Liczba pobrań: 382
 
Aktualnie online 3 gości